Hem

Vi löser korrosionsproblem och gör felanalyser

Luma Technology är ett fullservicekoncept som använder den senaste tekniken och utrustningen för att genomföra mikroskopiska och analytiska studier av metallytor. Vi är specialiserade på korrosionsproblem och att göra felanalyser med hjälp av toppmodern utrustning som svepelektronmikroskop (SEM), atomabsorptionsspektroskopi (AAS) och genom energidispersiv spektroskopi (EDS).

.

Våra tjänster innefattar:

Topografi: Ytoregelbundenheter, ytjämnhet, ytors utseende.

Kemi: Sammansättning av korrosionsrester, Legeringssammansätting, Identifiering.

Defekter: Sprickor, Porer i beläggning, Beläggningsdefekter, Föroreningar, Bristfällig vidhäftning av beläggning. Dessa egenskaper kan också studeras i ett tvärsnitt.

Korrosion: Typ av korrosion, korrosionsprodukter, korrosionsförlopp.

Ytors renhet: Ytrenhet kan semikvantitativt studeras i backscatterläge. Detta kan till exempel göras efter en avfettnings och betningsprocess.

.

sem-luma2

Luma Technology standard analyser


Felanalys

SEM korrosionsanalys
Utvärdering och förklaring av mekanismerna kring bakomliggande problem.


Förebyggande analys

Analys av korrosionsbeständigheten
Utvärdering och uppskattning av korrosionsmotståndet, av till exempel elektrolytiskt belagda metaller. Porositeten och defekter i beläggningar kan exempelvis detekteras.


Läs mer

iso